BU SİTEYİ KULLANIRKEN YASAL UYARILAR ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

 

Tanımlar ve Koşullar

Bu web sitesine girmeniz veya bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

 

Bu web sitesinin kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Roda Elektronik Elk. Mak. San. Tic. Ltd.  (bundan bцyle kısaca “Roda Elektronik Elk. Mak. San. Tic. Ltd..” olarak anılacaktır), yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve Roda Elektronik Elk. Mak. San. Tic. Ltd. A.Ş’ in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Roda Elektronik Elk. Mak. San. Tic. Ltd. A.Ş bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.

 

Bilgilendirme ve Feragat

Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Roda Elektronik Elk. Mak. San. Tic. Ltd.  tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir.

 

Roda Elektronik Elk. Mak. San. Tic. Ltd. A.Ş hiçbir şekil ve surette цn ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.

 

Bu web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Roda Elektronik Elk. Mak. San. Tic. Ltd. A.Ş, yцnetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve Roda Elektronik Elk. Mak. San. Tic. Ltd..’ in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların sorumlu tutulamaz.

 

Fikri Mülkiyet

 

Bu web sitesinde yer alan, bunları iзeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları Roda Elektronik Elk. Mak. San. Tic. Ltd. 'e ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

 

Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

Bu web sitesindeki bilgileri herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz yada herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan üçüncü şahıslara sadece kişisel bilgilendirilmeleri amacıyla bu bilgilerin Roda Elektronik Elk. Mak. San. Tic. Ltd.  web sitesinden temin edildiğini ve burada yer alan tüm koşul ve hükümlere bağlı olduklarını belirtmek şartıyla verebilir ve gönderebilirsiniz.

 

Bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek, her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.

 

Yetkili Mahkeme

 

Bu web sitesinin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hьkьmlere ilişkin ve/veya bu web sitesi ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, Ankara Mahkemeleri ve İcra ve İflas Daireleri yetkilidir.

 

Bu yayın, Roda Elektronik Elk. Mak. San. Tic. Ltd. A.Ş’ in izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2019 Roda Elektronik Elk. Mak. San. Tic. Ltd. .