1

 

SKM POWER TOOLS İLE HER SEVİYE GÜÇ SİSTEMİ TASARIMI VE PROJELENDİRMESİ 

 

AMERİKADA VE AVRUPADA EN ÇOK TERCİH EDİLEN SİSTEM TASARIM YAZILIMI

 

SKM POWER TOOLS ÖNCÜ KURULUŞ OLARAK EN ÇOK TERCİH EDİLEN SİSTEM ANALİZ PROĞRAMIDIR 

 

 RÜZGAR VE SOLAR SANTRALLER DAĞITIM VE İNDİRME MERKEZLERİ MOTOR KONTROL MERKEZLERİ VE FAZLASI 

 

PETROKİMYA, ENERJİ ALT YAPISI, HER SEVİYE ENDÜSTRİYEL TESİSLER İÇİN

 

 

güç sistemleri analizi ve tasarımı

 

 

 1972'den beri, SKM dünya çapında 45.000'den fazla mühendisin tercih ettiği yazılımdır. SKM, arıza hesaplamaları, yük akışı, koordinasyon, ark parlaması tehlikeleri, motorun çalıştırılması, geçici kararlılık, güvenilirlik, harmonikler, topraklama, kablo çekme ve daha fazlası için güç sistemleri analizi ve tasarım yazılımında liderdir. SKM yazılımı dünya çapında ticari, hafif ve ağır sanayi, kurumsal, hizmet ve petrokimya sahalarında ve tesislerinde kullanılmıştır. Birinci sınıf ürünler, benzersiz müşteri desteği ve uygulamalı uygulamalı eğitim ile sektörde en iyisi olmaktan gurur duyuyoruz.

 

DAPPER SKM SYSTEM ANALYSIS GÜÇ SİSTEM ANALİZ YAZILIMI BAŞLICA YARARLARI

SKM GroundMat, trafo merkezi şebekesi tasarımı ve analizi için bir programdır. Elektrik şebeke tasarımını optimize etmeye veya herhangi bir şekildeki mevcut sistemi güçlendirmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Topraklama sistemi verimliliğini doğrulamak için potansiyel analiz ve grafiksel özellikler için genel amaçlı sonlu elemanlar algoritması kullanır.

 

DAPPER, titiz yük akışı ve gerilim düşümü hesaplamaları, darbe motoru çalıştırma, geleneksel arıza analizi, talep ve tasarım yük analizi, besleyici, kablo kanalları ve trafo boyutlandırma ve panel, MM dahil olmak üzere üç fazlı Güç Sistemi Tasarımı ve Analizi için entegre bir modül grubudur. 

Faydaları:
1. Alternatifleri hızla karşılaştırarak daha iyi tasarımlar üretin.
2. DAPPER'in titiz çözüm yöntemleriyle doğruluğunu geliştirin.
3. Ortak bir proje veritabanı ve arabirimi paylaşarak zamandan kazanın.
4. Standart tasarım kütüphaneleri ile tutarlılığı geliştirin.
5. Hesaplamaları kısa devre ve sürekli derecelendirme ile karşılaştırarak daha güvenli sistemleri tasarlayın.
6. Tasarımı sunum kalitesi grafikleri, raporları ve ekipman çizelgeleri ile etkili bir biçimde iletişim kurun.
YÜK AKIŞI / GERİLİM DÜŞMESİ:

Kullanıcılar, DAPPER ile her bir besleyicide ve trafo alt branşmanda voltaj düşüşünü, her bir baradaki voltajı, öngörülen güç akışı ve güç sistemindeki kayıpları hesaplayabilir. Bu program, konvansiyonel gerilim düşümü analizi, kayıp analizi, güç faktörü çalışmaları, kapasitör yerleşimi, uzun hatlı şarj etkileri, motor başlatma çalışmaları için darbe yüklemesi, jeneratör boyutlandırma ve kojenerasyon analizi için kullanılabilir. DAPPER ile, tek bir yük akışı programı döngü ve radyal güç sistemlerini modeller.

 

 

Özellikler:


Radyal, döngü ve çoklu bağımsız sistemler.
Kısa devre görevinden hesaplanan faydalı ve jeneratör eşdeğer empedans modelleri.
50'ye kadar yardımcı program / swing bus jeneratörü modelleri.
400'e kadar düzenlenmiş ve düzenlenmemiş ortak jeneratör modelleri.
Her yardımcı programda ve tahrik bus jeneratöründe birim tahrik gerilimi başına kullanıcı tanımlanabilir.
Birincil ve ikincil transformatörlerin modelleri ve nominal anma gerilimleri.
Dahili hat parametre hesaplayıcılarıyla tam iletim hattı modellemesi.
Motorlu ve motorlu olmayan yüklerin herhangi bir kombinasyonunu global ve / veya yerel yük faktörleri ile modeller.
Sabit kVA, sabit empedans ve sabit akım yüklerinin herhangi bir kombinasyonunu modeller.
Hat voltajı, voltaj açısı ve her bir hatta voltaj düşüşü bildirir.
Şebeke voltaj düşüşü, kW cinsinden güç akışı, kVAR, kVA, Amper ve güç faktörü raporlar.
Alt kol kaybını kW, kVAR, kVA ve toplam sistem kayıplarında rapor eder.
Ana Kol ve alt kol voltaj düşüşleri için kullanıcı tarafından tanımlanabilir rapor kriterleri.
ANSI standartlarına göre sistem voltajına dayalı yüzde voltaj düşüşleri.
Çifte hassas hesaplamalar çözüm doğruluğunu geliştirir.
Hızlı çözüm yakınsaması.
Darbeli motor çalıştırma, kapasitör yerleşimi ve güç faktörü çalışmaları için uygundur.
Yükleme akışı sonuçları, kıyaslama hesaplamaları ve IEEE örnekleriyle eşleşecek şekilde doğrulanır.


KAPSAMLI ARIZA ANALİZİ:

 

DAPPER Kapsamlı Hata Analizi programı, üç fazlı, tek hatlı, topraklama hatlarına ve çift hatlı toprak arıza akımlarına; RMS anlık arıza akımları; üç, beş ve sekiz döngüde asimetrik hata görevleri; her arıza yeri arasındaki pozitif, negatif ve sıfır dizilim empedansı değerleri, kurumlar, jeneratörler ve motorlardan gelen katkıları yönelik ağ çözümleri sunar. Her arıza konumunda, arıza durumunda mevcut durumların net bir görüntüsü sağlayan arıza akımlarının yönü, X / R ve büyüklüğü raporlanır.

 

Özellikler:


1/2, 3, 5 ve 8 saykılda simetrik ve asimetrik değerler raporlanır..
Kullanıcı tarafından seçilen arıza zamanında asimetrik değerler rapor raporlanır..
Asimetrik değerler tepe veya RMS değerleri olarak raporlanır..
İki ve üç sargılı transformatör akışları, faz kayması ve nominal dışı anma gerilimleri modelleri.
Asimetrik üstel DC bozulması, her katkının X / R'sine dayanır.
Hatalı veri yoluda Thevenin eşdeğer empedansı ve X / R.
Ayrıntılı ve özet raporlama seçenekleri.
Her arıza hattı için sistem boyunca bara voltajlarını ve dal akışlarını raporlanır..
Faz veya ardışıl akım ve gerilimi raporlanır..
Çift hattan toprak hatalarına karşı toprak geri dönüş akımı bildirir.
Trafo ve jeneratör nötr topraklama empedans modelleri.

DEMAND YÜK ANALİZİ:

 

Özellikler:


Bağlı Raporlar, Demand ve Tasarım yükleri.
Tüm yük hesaplamaları, bireysel yük güç faktörlerini açıklar.
Yük Akışı ve Gerilim Düşümü Çalışmaları için otomatik olarak giriş yük verileri oluşturur.
Otomatik olarak fiderler ve transformatörler boyutlandırma yükleri oluşturur.
Sistem talep yükleri, NEC tarafından kabul edilen yöntemler kullanılarak hesaplanmıştır.
NEC gereksinimlerini karşılamak için her bir yol tarafından beslenen en büyük motoru otomatik olarak izler.
Çok düzeyli yük çeşitliliği için NEC ve yerel kodlarla otomatik uyum.
Duyarlılık çalışmaları, gelecekteki yük büyüme çalışmaları ve yük faktörlerinin küresel çapta ölçeklendirilmesiyle yük çeşitliliği çalışmaları.
Yükleme koşullarının analizi, yani hafif yüklemeye karşı normal yüklemeye, ya da yaz yüklemeye karşı kışa bakarsanız.
Her Elektik Kurumu besleme hatlarına bağlı, talep ve tasarım yükleri için yük türüne göre bir yük özetini sağlamak için şirketin gereksinimlerini karşılayın.
Besleme hatları, trafo ve güç sisteminin diğer elemanlarının boyutlandırılması için yeterli bilgi üretin.
 

 

FİDER VE TRANSFORMATÖR BOYUTU:

DAPPER, güç sistemi boyunca, besleme kablolarını, topraklama kablolarını, ray kanallarını, kablo kanallarını, kanal banklarını ve transformatörlerini, Demand Yükü Analizi programı ile hesaplanan yük gereksinimlerine göre boyutlandırır. Fiderler, iletken malzeme, voltaj seviyesi, yalıtım türü ve çevre koşulları için kullanıcı tarafından tanımlanan ölçütleri karşılamak üzere seçilir. Trafo primer ve sekonder fiderleri, kullanıcı tarafından belirtildiği şekilde trafonun tam yüküne göre boyutlandırılır. Fiderler ve transformatörler boyutlandırma çalışmasına dahil edilebilir, hariç tutulabilir veya değerlendirilebilir.

 

Özellikler:


AWG, Bus Kanalı, ACSR veya metrik boyutlar kullanılabilir.
"Do Not Size" olan fiderler ve transformatörler kapasite açısından değerlendirilir.
Fider kitaplıkları kullanıcıya metrik boyutlar ve akım oranını eklemelerine izin verir.
Transformatörler Demand veya Tasarım yüküne göre boyutlandırılabilir.


YÜK TABLOLARI:

DAPPER Yük Tablo modülü, Paneller, Motor Kontrol Merkezleri (MCC'ler) ve Komutatörler aracılığıyla beslenen yükün detaylı belgelerini sağlar. Giriş, kütüphanelerin kullanımı ile kopyalama ve yapıştırma işlevleriyle basitleştirilmiştir. Çizelgeler çeşitli biçimlerde gösterilebilir, basılabilir ve dışa aktarılabilir.

Özellikler:


Programlar mevcut kısa devre değerleri ve alt besleme toplamları ile otomatik olarak güncellenir.
Bağlantı panosu çizelgeleri bağlı dal yüklerinden otomatik olarak oluşturulur.
MCC Tabloları, fiderler ve kılavuz çizgilerinin boyutlarının otomatik olarak seçilmesi için bir varsayılan tasarım kitaplığına veya daha detaylı spesifikasyonlar için komple kablo kitaplığına başvurabilir.