• BİLGİ PAYLAŞILARAK DRAMMATİK SONUÇLAR ÖNLENİR...

Klor Nedir, Fotometrik ve Kimyasal Analiz İle Klor Ölçümü Farkları Nelerdir..?

FCE™ El Tipi ve Serbest Klor Dezenfeksiyon Klor Ölçüm Cihazında Çığır Açan Ölçme Teknolojisi...!

Tanım ve Genel Bakış


Klor Nedir...?
Su iyileştirilmesinde en bilindik ve kullanılan mikrop öldürücüler klordur. Oksidasyon ajanları yolu ile bakterileri öldürür.  Klor sadece su iyileştirilmesi için öncelikli dezenfektan değil aynı zamanda su şebekesinde gelecektede olası bulaşıcılara karşı koruma görevi yapar.

 

En çok popüler olan saha test ölçme cihazları ve test sistemleri bakiye klor ölçmeyi belirlerken, aynı zamanda bu  Serbest Klor ( Free Available Chlorine =FAC olarakta anılır) klormatik ölçme yöntemi (DPD yöntemi) ilede numuneye boyanmış ajanlar eklenerek yapılır. Bu katkı maddeleri  Serbest Klor numunenin rengini değiştirir. FAC(Serbest klor olarak anılacak)  mevcudiyetini tespit ederken, doğrudan dezenfeksiyon gücü  olan FAC taki elektrokimyasal ölçmeyi gerçekleştiremezler: Oxidation-Reduction-Potential(ORP). Bu tür cihazlar strelize gücünün tam olmayan  eksik ve yanıltıcı bir resmini verirler. Bu yöntem endüstriyel uygulamalarda geniş bir kabul görmüştür. Ne yazık ki,  çok zayıf ve doğru olmayan bir doğaları vardır.

MYRON L Company Serbest Klor ölçüm cihazında  FC özelliğinde ORP 'yi, bakteri öldürücü özellikteki klor ve oksitleyici germesitlerin  doğrudan ölçüm tuzaklarından kaçınır.

Klor Nedir..? Klor Ölçer Nedir ve Klor Nasıl Ölçülür..! Nasıl Bir Cihaz Tercih Etmeliyim. En İyi Klor Ölçer Kiti

 DİKKAT

  NOT1
: İçme sularındaki aktif klor miktarının sonuçlarının değişik çıkması mümkündür, Klorun (Cl) sudaki aktivitesi su sıcaklığına, sudak pH değerine ve ORP değerleri ile çok yakından ilgilidir.
Suyun iletkenliğinin artması yani pH değerinin düşmesi durumunda (örneğin pH 6 veya 5 vb düşük değerler) sudaki aktif klor değerinin artığını görebilirsiniz ve pH değerinin daha artması durumunda yani 7 değerlerinin üzerine doğru çıkması durumunda suda bulunan aktif klor değerinin gücüde azalacak demektir aynı şekilde su iletkenliğini etkiliyen sudaki mineraller (bakır, çinko demir vb) yani su iletkenliği artığı zaman sudaki aktif klor değerinin artğını görmeniz mümkündür. Uluslar arası normaların tarif ettiği 250-400mV arasındaki ORP değerinde (okside etme özelliği fazla su) bir suda klorun aktivitesi uluslar arası normların tarif ettiği 0.5-1.00ppm arasında değişebiliyorken ORP değerinin 400-800mV (Okside etme özelliği çok fazla su) arasında olması demek klor değerininde görece olarak 1.00ppm değerlerinin epey üzerinde çıkabileceği ön görülmelidir.

  NOT2: Bir dijital ölçme cihazı ile klor ölçmeden önce isterseniz önce bir kaç farklı şişelenmiş su alarak ölçü cihazının klor kademesinde bu suların ayrı ayrı klor değerlerini ölçünüz şişelenmiş sularda okunacak klor seviyeleri çok hassas bir cihazda 0.02-0.03ppm seviyelerinde okunabilir. (yaklaşık sıfır) öte taraftan saklama sıvılarının pH seviyeleri çok asidik bir sıvıdır ve pH yaklaşık 3-5 seviylerindedir ve bu gibi sıvılardad klor değeri sıfır olmalıdır, değişik nokataların ve su klor miktarından emin olduğunuz yerlerdeki klor miktarlarınada bakmanız yaptığınız ölçümde kafanızdaki şüpheleri oratadan kaldırması bakımından önemlidir. Bu işlemlerden sonra veyahut doğrudan suyunuzun klor değerini ölçerek değeri raporlayabilirsiniz. 

   NOT3: Suda bulunan klor miktarı her ne miktarda olursa olsun ilgili klor miktarı suda aktive olmadıkça/olamadıkça klorun suyun içindeki mikrop öldürme gücüde az olacaktır yada hiç olmıyacak ve klor sadece suda asılı olarak kalacaktır örneğin Lejyonera vb hastalıkların önüne geçmektede yanıltıcı sonuçlara ulaşmanız sağlıyabilecektir yani evet suyun içinde ölçülen bir ppm klor miktarı olabilir ancak ilgili klor miktarı mutlaka suda gücünü göstermeldir. Bu amaçla klorun sudaki gücü pH, ORP ve sıcaklılıkla çok yakından alakalıdır. MYRON L cihazları ( klor miktarının suda asılı kalan miktarını değil )mevcut sudaki klorun gücünü ölçürek (şayet suyunuzda bakiye klor varsa ) gerçek manada sudaki klorunuzun mikrop öldürme gücünü size gösterecektir. Myron L cihazları klor ölçümünde suyunuzun sıcaklığı+pH+ORP gibi üç değeri mutlaka dikkate alarak mevcut klorunuzun sudaki gerçek gücünü ppm olarak raporlayacaktır. Dolayısla MYRON L cihazlarla suyunuzdaki mevcut bakiye klorun gücünü öğrenmiş olacaksınız.