• BİLGİ PAYLAŞILARAK DRAMMATİK SONUÇLAR ÖNLENİR...

Covid-19 Pandeminin Çalışmamıza Etkilerini okuyun....About outbreak Covid-19

Covid-19 salgın Hastalik sürecinde çalişmalarimiza devam etmekle beraber, ziyaretçi kabul edemi̇yeceği̇mizi siz değerli iş ortaklarimizin bilmesini önemle rica ederi̇z.

Hello Dear Valuable Customers and Colleagues, Our company will be open during the Covid-19 outbreak., but we will not accept any visitors during pandemic. If it is urgent, please aware that before the visit, apply to us for appointment.